Steun ons

Steun ons

Onze fondsen van particuliere schenkers gebruiken wij om de meest kwetsbare kinderen en jongeren aan kansentarief toegang tot de circuslessen te geven.

Je kan eenmalig steunen of met een maandelijkse gift. 

Dat kan heel eenvoudig. Stort op BE06 7450 5617 7722 met mededeling ‘INT’ en je gift komt vanzelf bij ons terecht. Bedankt voor je vertrouwen.

Voor giften van 40 euro of meer krijg je in 2020 uitzonderlijk een fiscaal voordeel van 60%. Een totale bijdrage van 100 euro kost je dus uiteindelijk maar 40 euro.

Doe een gift

  • Bankgegevens
  • IBAN: BE06 7450 5617 7722
  • BIC: KREDBEBB
  • Mededeling: ‘INT’

1000 KINDEREN DOEN WEKELIJKS MEE, 33% LEEFT IN KWETSBARE SITUATIE

Vandaag groeit 1 op 3 van de Brusselse kinderen en jongeren op in armoede. Dat zijn kinderen met zorgen. Die er niet eens tussenuit kunnen. Die vaak zelfs niet voldoende verwarming hebben in hun huis. En die, zonder onze hulp, geen mogelijkheid krijgen om mee te doen met onze lessen. 

Gelukkig krijgen we almaar meer giften en kunnen we ook voor hen iets betekenen. Dankzij het kansentarief maken we onze circuslessen toegankelijk voor iedereen. En geven we meer dan enkel circuslessen. We geven jongeren zelfvertrouwen, een netwerk en uitzicht op een succesvolle en geïntegreerde toekomst.

Vrijetijdsparticipatie is een belangrijke hefboom in het doorbreken van sociale uitsluiting en de vicieuze cirkel die armoede vaak is. Circus Zonder Handen maakt de participatie van kansarme kinderen mogelijk. In ons duurzaam drempelvrij beleid staan wijkgericht werken, communiceren op maat en een gediversifieerd prijzenbeleid centraal.

Meer dan ooit is er nood aan plekken waar mensen van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en brede ontwikkelingskansen krijgen. #circusvooriedereen

Draag bij en steun ons met een gift

WORD PETER OF METER

Word peter of meter van een kwetsbaar gezin

Met een gift van €135 (€54 na belastingvermindering) geeft u een kind uit een financieel kwetsbaar gezin de kans om een jaar circusles te volgen. Kies zelf of je één of verschillende kinderen wil ondersteunen.

Steun een lessenreeks in een kwetsbare wijk

Met €550 financieren we een jaar lang circuslessen in een kwetsbare Brusselse buurt. Tijdens één lessenreeks volgen minstens 30 deelnemers gedurende 30 weken les. Word peter of meter van één van onze lessenreeksen en wees tijdens één van de toonmomenten getuige van wat circus in kwetsbare buurten in beweging zet.

Partner worden met je bedrijf

Met een bedrag vanaf 10 000 euro zet Circus Zonder Handen verschillende circusinitiatieven opvoor iedereen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Van een vakantieweek voor kinderen met een beperking tot een vorming tot circusanimator op maat van kwetsbare jongeren. Jij maakt het mee mogelijk met je bedrijf. Ondersteun gedurende een bepaalde periode onze werking, of in onderling overleg een specifiek onderdeel. We nemen je logo graag op in al onze communicatie en nodigen je regelmatig uit voor onze evenementen. Zo ontdek je het resultaat van ons werk in de praktijk.

Giften zijn nodig om onze werking te garanderen en zijn fiscaal interessant voor je onderneming. Bespreek de voordelen met je boekhouder. Het totaal van giften aan erkende instellingen mag per boekjaar niet meer van 5% van je belastbare inkomsten zijn.

Wil je praten over een gift? Stuur gerust een mail naar thibaut@circuszonderhanden.be of bel 0473 83 44 57

Wil je op een structurele manier het verschil maken?

Kies dan voor een maandelijkse gift. Dat zorgt ervoor dat wij onze inkomsten beter kunnen inschatten en we onze lessen op voorhand kunnen plannen. Maandelijkse steunen is heel eenvoudig. Je kiest het bedrag en stelt een domiciliëringsopdracht in. Dat kan via je bankapp, de website van je bank of je bankkantoor. Je gift komt vanzelf bij ons terecht. Je kan je gift op elk moment stopzetten of aanpassen.

  • Bankgegevens
  • IBAN: BE06 7450 5617 7722
  • BIC: KREDBEBB
  • Mededeling: ‘maandelijkse gift’

Wat doen we met je geld?

Elke gift gebruiken we om de meest kwetsbare kinderen en jongeren de kans te geven om zinvol bezig te zijn in hun vrije tijd. Wij geven meer dan enkel circuslessen. Wij geven jongeren zelfvertrouwen, een netwerk en uitzicht op een succesvolle en geïntegreerde toekomst.

Al 15 jaar maakt Circus Zonder Handen het verschil in de stad. En gaat de uitval van kinderen in kwetsbare situaties tegen. Want Circus Zonder Handen maakt de participatie aan het vrijetijdsaanbod ook voorkinderen in een financieel kwetsbare sitauie mogelijk. En dat niet vluchtig of eenmalig, maar met langdurige trajecten, op maat van iedereen. Ongeacht hun talenten, beperkingen of achtergrond. 

Hierdoor krijgen ook de meest kwetsbare kinderen en jongeren brede ontwikkelingskansen aangereikt en uitzicht op een succesvolle en geïntegreerde toekomst. En met succes.